شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
مقررات عمومی شرکتهای حمل ونقل PDF چاپ نامه الکترونیک

-رانندگان وسایل باری مختلف باید هر سه ماه یکبار برای معاینه فنی وسایل نقلیه خود به شهربانیس مراجعه وبرگ معاینه فنی دریافت نمایند. برگ معاینه فنی درشیشه جلووسیله نقلیه باری الصاق شود. رانندگی وسائل نقلیه ای که برگ معاینه نداشته باشند ممنوع است.

 

- تحویل کال از طرف بنگاه بار بری به راننده و بالعکس باید طبق بارنامه ای انجام گیرد که بر طبق مقررات مربوط به صدور بارنامه تنظیم و صادر شده باشد.

 

- بنگاه های بار بری مکلفند در موعد مقرر کالا را به مقصد برسانند

- در کامیونهای حامل اغنام و احشام منحصر سوار کردنم محافظ روی کامیون بلامانع است.

- بنگاه های بارکش شهری که در تهران تاسیس میشوند بایستی حد اقل دو دستگاه کامیون 2 تن و یا 5 دستگاه وانت 1 تنی ملکی داشته باشند، ولی بنگاه های بارکش تهران که در تاریخ تصویب این آئین نامه اشتغال به کار دارند میتوانند با داشتن 2 دستگاه کامیون 2 تنی و یا 3 دستگاه وانت 1 تنی ملکی به کار خود ادامه دهند.

- بنگاه های بارکش شهری که درشهرستانها تاسیس میشوند باید حد اقل یکدستگاه کامیون 2 تنی یا دو دستگاه کامیون 1 تنی ملکی داشته باشند. بنگاه های بارکش شهرستانها که در تاریخ تصویب این آئین نامه اشتغال به کار دارند میتوانند با داشتن یکدستگاه وانت 1 تنی ملکی به کار خود ادامه دهند.

- بنگاه های بارکش شهری باید توقفگاه متناسب با تعداد بارگش های خود در اخایار داشته باشند.

- هرکس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافریس را جعل و تزویر نماید ویا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند،به تشخیص دادگاه صالح بر حسب مورد به مجازات مقرر در موارد (532)،(533) و(535) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/2/1375 محکوم خواهد شد.

- وجوه حاصل از محل اخذ جرایم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز خواهد شد .

- هرشخص غیر مجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی از یک میلیون ( 000/000/10 ) ریال تا ده میلیون ریال ( 000/000/100 ) محکوم خواهد شد

- آئین نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین و حداقل تناژ توسط وزارتخانه های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

- رسیدگی به تخلفان مشروحه در این قانون در دادگاه ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد .

 

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده