شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
آئین نامه لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکت های حمل ونقل مصوب 05-08-1378 PDF چاپ نامه الکترونیک

ماده 1- شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای موظفند علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط تاسیس و بهره برداری ، مصوب شورای عـالـی همـاهنگی ترابری کشور ، پس از دریافت پروانه فعالیت موارد ذیل را رعاین کنند:

- کلیه شرایط و ضوابط مربوط به تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز و در صورت استقرار در پایانه ، تمدید قرارداد بهره برداری .

- اقدام لازم جهت تجدید پروانه فعالیت بر اساس شرایط تاسیس و بهره برداری.

- رعایت محدوده جغرافیائی محل فعالیت بر اساس ضوابط تاسیس و بهره برداری .

 

ماده 2- شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای بایستی دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور باشند ، در غیر این صورت نیروی انتضامی با اعلام سازمان مذکور از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.

ماده 3- شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای باید رانندگان وسایط نقلیه مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر کنند و از تحویل مسافر و بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافری جهت وسایط نقلیه ای که رانندگان آن فاقد مدارک مذبوز باشند خودداری نمایند. :

1- گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث .

2- کارت شناسائی عکسدار راننده که از طرف سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تهیه و تنظیم میشود.

3- کارت وابستگی وسیله نقلیه به یکی از موسسات و شرکتهای حمل ونقل بار ومسافر.

4- گواهینامه رانندگی متناسب .

5- کارت صحت و سلامت جسمی و روحی از مراجع ذیربط.

ماده 4- شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای باید از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه صورت وضعیت مسافری جهت وسیله نقلیه ای که به وسایل ایمنی زیر مجهز نباشند خودداری نمایند :

1- جعبه کمکهای اولیه درمانی .

2- علائم ایمکنی مورد نیاز ، از جمله مثلث شبرنگ.

3- کارت معاینه فنی .

4- کپسول آتشنشانی .

5- دستگاه سنجش سرعت و زمان.(تاخوگراف) بدون نقص فنی.

6- زنجیر چرخ در مورد لازم.

7- لاستیکهای آجدار قابل قفبول .

تبصره :

به کار گیری وسایط نقلیه که کارت انان با وضعیت فعلی وسیله نقلیه مغایرت دارد ممنوع است.

ماده 5- شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای باید فقط جهت وسایط نقلیه ای بارنامه ویا صورت وضعیت مسافری صادر نمایند که از هر حیث سالم باشند و هیچگونه نقص فنی در سیستم ترمزها ، فرمان ، اتصال در مورد تریلی ها ، روشنائی ف بوق ، لرف پاک کن و وسایط گرمایشی و سرمایشی مناسب نداشته باشند.

تبصره :

1- شرکتها و موسسات حمل ونقل موضوع این ائین نامه باید فردی را به عنوان مدیر یا مسئول فنی تعیین نمایند تا قبل از حرکت وسیله نفلیه را معاینه و قابلیت آنرا برای سفر پیشبینی نمایند.

2- به کار گرفتن لاستیکها بزرگتر از حد استاندارد کارخانه و اتوبوسهای مسافری که باعث افزایش سرعت وسیله نقلیه و عدم ثبت آن در دستگاه سرعت سنج میشود ممنوع است.

ماده 6- هرگاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کالا یا مسافر در طول مسیر مبداء - مقصد ، منجر به قتل یا جرح میشود که ناشی از تقصی راننده وسیله نقلیه یا به کار گرفتن راننده فاقد صلاحیت یا عدم مهار مناسب محموله و یا وجود نقص فنی مستمر در وسیله نقلیه باشد ، شرکت یا موسسه حمل ونقل صادر کننده بارنامه و صورت وضعیت مسئول و مشمول مقررات این آئین نامه میباشد.

ماده 7 - راننده اتوبوس و مینی بوس بیش از 8 ساعت در یک شبانه روز برای هر راننده ممنوع است، شرکت ها و موسسات حمل نقل مسافر مکلفند برای هر مسافرت هایی که مستلزم پیش از هشت ساعت رانندگی با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نمایند .

ماده 8 - حمل مواد محترقه، منفجره ، جنازه ، احشام ، مواد فاسد شدنی و اشیائی که مخل آسایش مسافران یا مانی نظافت و بهداشت عمومی میباشد ف با وسایط نقلیه مسافری ممنوع میباشد. شرکتها و موسسات حمل ونقل مسافر باید در صدور صورت وضعیت مسافری جهت وسایل نقلیه مسافری ،این نکات را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، مشمول مقررات این آئین نامه میباشند.

ماده 9ــ شرکتها و موسسات حمل ونقل مسافری مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری ، مربوط به حمل ونقل مسافر در مورد نرخ های مصوب ، نحوه صدور بلیط ،سرویس دهی ، نحوه سوار و پیاده نمودن مسافر و چگونگی حرکت و توقف وسیله نقلیه میباشند و در صورت تخلف مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .

ماده 10 ــ اخذ هر گونه وجهی توسط شرکتها و موسسات حمل ونقل غیر از حق کمیسیون (کارمزد) و کرایه حمل حسب مورد از بلیط وصورت وضعیت مسافری و بارنامه از رانندگان و مسافران و صاحبان کالا ممنوع میباشد.

ماده 11 ــ شرکت ها و موسسات حمل ونقل کالا موظفند شرایط عمومیس حمل کالا و ضوابط حمل مواد خطرناک مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مقررات وزارت راه و ترابری در مورد حمل بار در راه های کشور و نحوه جابجائی کالاهای خارج از ابعاد استاندارد حمل ونقل ( محمولات ویژه یا ترافیکی ) را دقیقا رعایت نمایندو در صورت تخلف مشمول مقررات این آئین نامه میباشند.

ماده 12 ــ رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آئین نامه بر عهده کمیسیونی مرکب از 3 نفر از افراد ذیصلاح به انتخاب ریئس سازمان است.

ماده 13 - درصورت وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات ، توسط کمیسیون موضوع ماده (12) بر اساس اسناد و مدارک مربوط و در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه حمل ونقل ذی ربط و با توجه به اهمیت تخلف به ویژه تاخیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و ملاحظه عمد یا قصور و تکرار دفعات تخلف ، شرکت یا موسسه حمل ونقل متخلف ، براساس نوع تخلف ، به تناسب از یک سال لغو پروانه و تعطیل میشوند .

تبصره 1 - در صورت تکرار تخلف ، پروانه فعالیت موسسه متخلف به صورت دائم لغو خواهد شد .

تبصره 2 - پس از لغو پروانه فعالیت ، نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت حمل ونقل متخلف در مدت لغو پروانه فعالیت و یا به صورت دائم ( در صورت لغو دائم ) اقدام نماید .

ماده 14 - به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین نامه توسط شرکت ها و موسسات حمل ونقل سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور می تواند تحقیقات لازم را به عمل آورده و شرکت ها و موسسات حمل ونقل مکلف به همکاری با سازمان مزبور میباشند .

 

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده