شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

حمل و نقل دریایی

ترابری دریایی فرایند ترابرد و جابجایی افراد، کالاها و غیره به‌وسیله قایق، کشتی و دیگر شناورها از روی دریاها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها است. این جابجایی بیشتر برای مقاصد بازرگانی، تفریحی و نظامی انجام می‌گیرد.

آخرین ویدئو
اخبار پربازدید

بهترین شرکت هواپیمایی جهان در سال ۲۰۲۱