مقررات ایمنی و رفت و آمد رانندگان شرکتها و موسسات حمل ونقل چاپ

رانندگانی که در سطح حمل ونقل کالا مشغول به فعالیت میباشند جهت اخذ مجوز برای رانندگی میبایبست مراحل ذیل را گذرانده باشند که مختصرا به آن اشاره میگردد.

1- راننده : کلیه اشخاصی که مطابق آنین نامه راهنمائی و رانندگی مجاز به رانندگی با وسیله نقلیه عمومی باری و مسافری میباشند.

2- دفترچه کار( برگ فعالیت): دفترچه یا برگه ای که مطابق ضوابط مندرج در این دستورالعمل به عنوان مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری صادر گردیده و به منزله شناسنامه فعالیت راننده میباشد. این دفترچه یا برگه ممکن است به صورت الکترونیکی باشد و در هر صورت در این دستورالعمل از آن به عنوان (دفترچه کار) نام برده میشود.

3- فرم شناسائی رانندگان: فرمی است خاص درج خلاصه اطلاعات مربوط به رانندگان ( مندرج در بند 1 در بخش حمل ونقل عمومی بین شهری.

 

صدور دفترچه کار

شرایط مربوط به صدور دفترچه کار راننده به شرح ذیل میباشد

1- داشتن حد اقل 23 سال و حد اکثر 66 سال سن .

2- داشتن گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و مشروطی بر اینکه یک سال تمام از تاریخ صدور گواهینامه متقاضی گذشته باشد. در صورت نیاز اصالت گواهینامه بایستی از اداره راهنماتئی و رانندگی محل صدور استعلام شود.

3- دارا بودن حد اقل مدرک تحصیلی سوم راهنمائی.

4- دارا بودن کارت صحت سلامت و جسمی و روحی از مراجع ذیصلاح بهداشتی و درمانی کشور.

5- داشتن تابعیت ایرانی.

6- گذراندن دوره های عمومی آموزشی کگوتاه مدت مطابق ضوابط سازمان که متعاقباٌ اغلام خواهد شد.

7- عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن ممنوعیت قانونی برای رانندگی بات وسیله نقلیه مربوط.

تبصره:

1- اتباء خارجی در صورت داشتن پروانه کار معتبر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و احراز سایر شرایط ماده 2 میتوانند درخواست صدور دفترچه کار نمایند. بدیهی است مدت اعتبار دفترچه کار صادره نبایستی بیشتر از مدت اعتبار پروانه کار باشد.

2- فهرست رانندگان محروم از راننگی بایستی از طرف پلیس راه به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان اعلام گردد بدیهی است که درصورت عدم اعلام پلیس را فرض بر عدم محرومیت راننده گذاشته خواهد شد.

3- صدور دفترچه کار برای افراد بازنشسته ممنوع میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه کار عبارت است از :

1- ارایه درخواست کتبی مبنی بر تقاضای صدور دفترچه کار فعالیت در یکی از دو بخش باری یا مسافری به همراه نشانی و شماره تلفن محل سکونت متقاضی .

2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، گواهینامه رانندگی معتبر ، مدرک تحصیلی و کارت صحت و سلامت جسمی و روحی .

3- تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای متقاضیان ذکور ( مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی 1364)

4- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ مربوط به یکسال اخیر .

5- اصل و تصویر فیش واریزی مربوط به صدور دفترچه کار به حساب مربوطه.

6- ارایه گواهینامه معتبر از مراجع مورد تائید سازمان مبنی بر اتمام دورهع آموزشی که ظوابط آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

7- ارایه گواهی یا معرفی نامه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی .

8- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری .

9- ارایه معرفی نامه از انجمن های صنفی رانندگان بار یا مسافر در شهرستان و یا استان مربوطه و در صورت عدم وجود انجمن از کانون ذیربط.

 

نحوه صدور دفترچه کار به شرح ذیل می باشد.