شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران- PDF چاپ نامه الکترونیک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 


به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:


ردیف     نام استان     نام محور     وضعیت ترافیک     میانگین تردد در ساعت     میانگین سرعت
۱     تهران     آزادراه قم - گرمسار     روان     ۱۱     ۹۰
۲     تهران     تهران - قم (آزادراه)     روان     ۲۱۴     ۹۲
۳     تهران     تهران - ساوه (ابتدای آزادراه)     روان     ۳۳۷     ۷۵
۴     تهران     تهران - جاجرود     روان     ۲۳۴     ۶۷
۵     تهران     تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)     روان     ۶۷     ۷۷
۶     تهران     تهران - ‍پردیس (انتهای آزادراه)     روان     ۶۲     ۸۰
۷     تهران     تهران - پاکدشت     نامشخص            
۸     تهران     عوارضی تهران - قم     روان     ۴۴۹     ۷۹
۹     تهران     چرمشهر - حسن‌آباد     روان     ۴۷     ۸۴
۱۰     تهران     امام زاده داوود - تهران     روان     ۲۷     ۶۷
۱۱     تهران     تهران - لواسان (طلاییه)     روان     ۱۴۳     ۷۶
۱۲     تهران     تهران - لواسان (سوهانک)     روان     ۷۵     ۶۳
۱۳     تهران     آزادراه تهران - ساوه(پرند)     روان     ۲۵۷     ۶۹
۱۴     تهران     آزادراه گرمسار - قم     روان     ۱۰     ۹۹
۱۵     تهران     قم - تهران (آزادراه)     روان     ۱۹۵     ۹۴
۱۶     تهران     ساوه - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۳۳۸     ۹۰
۱۷     تهران     جاجرود - تهران     روان     ۱۷۳     ۶۹
۱۸     تهران     پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۱۱۲     ۷۵
۱۹     تهران     پردیس - تهران (انتهای آزادراه)     روان     ۱۱۶     ۶۸
۲۰     تهران     پاکدشت - تهران     نامشخص            
۲۱     تهران     قم - تهران عوارضی     روان     ۳۸۶     ۸۵
۲۲     تهران     حسن آباد - چرمشهر     روان     ۲۷     ۷۸
۲۳     تهران     تهران - امام زاده داوود     روان     ۳۴     ۶۲
۲۴     تهران     لواسان - تهران (طلاییه)     روان     ۱۳۳     ۸۲
۲۵     تهران     لواسان - تهران (سوهانک)     روان     ۸۰     ۷۷
۲۶     تهران     آزادراه ساوه - تهران(پرند)     روان     ۱۷۰     ۸۶
۲۷     تهران     اسلامشهر - واوان     روان     ۷۵     ۷۶
۲۸     تهران     واوان - اسلامشهر     روان     ۱۱۴     ۷۵
۲۹     تهران     آبسرد - ایوانکی     روان     ۱۳     ۶۶
۳۰     تهران     رودهن - دماوند     روان     ۹۹     ۶۶
۳۱     تهران     دماوند - فیروزکوه     روان     ۴۳     ۷۵
۳۲     تهران     آبعلی - سه راهی مشاء     روان     ۵۰     ۶۶
۳۳     تهران     سه راهی مشاء - امامزاده هاشم     روان     ۸۱     ۷۷
۳۴     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند)     روان     ۱۸۲     ۹۴
۳۵     تهران     فیروزکوه - سمنان     روان     ۲۰     ۸۰
۳۶     تهران     آبسرد - گیلاوند     روان     ۶۰     ۹۶
۳۷     تهران     آبسرد - سربندان     روان     ۴۳     ۸۷
۳۸     تهران     سربندان - امین آباد     روان     ۳۹     ۸۳
۳۹     تهران     دماوند - گیلاوند     روان     ۳۰۳     ۷۸
۴۰     تهران     ایوانکی - آبسرد     روان     ۱۷     ۶۰
۴۱     تهران     دماوند - رودهن     روان     ۱۰۴     ۸۴
۴۲     تهران     فیروزکوه - دماوند     روان     ۲۸     ۷۸
۴۳     تهران     سه راهی مشاء - آبعلی     روان     ۵۵     ۶۷
۴۴     تهران     امامزاده هاشم - سه راهی مشاء     روان     ۱۰     ۴۹
۴۵     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس)     روان     ۱۸۵     ۹۰
۴۶     تهران     سمنان - فیروزکوه     نامشخص            
۴۷     تهران     گیلاوند - آبسرد     روان     ۷۶     ۹۰
۴۸     تهران     سربندان - آبسرد     روان     ۵۲     ۸۸
۴۹     تهران     امین آباد - سربندان     روان     ۲۵     ۷۹
۵۰     تهران     گیلاوند - دماوند     روان     ۲۸۲     ۸۴
۵۱     تهران     فیروزکوه - گدوک     نامشخص            
۵۲     تهران     سه راهی ارجمند - فیروزکوه     روان     ۱۱۵     ۸۷
۵۳     تهران     گدوک - فیروزکوه     نامشخص            
۵۴     تهران     فیروزکوه - سه راهی ارجمند     روان     ۱۲۸     ۹۷
۵۵     تهران     تهران - فشم     روان     ۳۴     ۷۱
۵۶     تهران     فشم - میگون     روان     ۲۵     ۵۸
۵۷     تهران     شمشک - میگون     نامشخص            
۵۸     تهران     شمشک - دیزین     روان     ۰     ۰
۵۹     تهران     فشم - تهران     روان     ۳۶     ۷۳
۶۰     تهران     میگون - فشم     روان     ۲۹     ۴۹
۶۱     تهران     میگون - شمشک     نامشخص            
۶۲     تهران     دیزین - شمشک     روان     ۲     ۵۲
۶۳     تهران     تهران - شهریار (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۱۹     ۸۵
۶۴     تهران     تهران - شهریار (دپو)     روان     ۶۶۰     ۷۴
۶۵     تهران     شهریار - تهران (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۹۸     ۶۸
۶۶     تهران     شهریار (دپو) - تهران     روان     ۴۹۳     ۸۳
۶۷     تهران     تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم)     روان     ۴۳     ۵۴
۶۸     تهران     رباط کریم - ساوه     روان     ۸۶     ۷۰
۶۹     تهران     حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم)     روان     ۸۹     ۶۶
۷۰     تهران     ساوه - رباط کریم     روان     ۶۱     ۸۵
۷۱     تهران     همت - وردآورد     روان     ۲۹۰     ۸۹
۷۲     تهران     وردآورد - همت     روان     ۱۶۱     ۹۰
۷۳     تهران     کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد)     روان     ۱۳۹     ۷۶
۷۴     تهران     ری - قرچک     روان     ۴۲۵     ۸۹
۷۵     تهران     کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین)     روان     ۱۳۹     ۸۴
۷۶     تهران     قرچک - ری     روان     ۴۴۶     ۹۱
۷۷     تهران     پاکدشت - شریف آباد     روان     ۲۷۲     ۸۸
۷۸     تهران     شریف آباد - پاکدشت     روان     ۳۰۸     ۸۹
۷۹     تهران     آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم)     روان     ۱۱۸۶     ۱۰۶
۸۰     تهران     آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)     نیمه سنگین     ۱۷۸۷     ۹۴
۸۱     تهران     رودهن - آبعلی     روان     ۵۳     ۶۹
۸۲     تهران     آبعلی - رودهن     روان     ۳۴     ۶۸
۸۳     تهران     وهن آباد - جاده قدیم قم     روان     ۴۰     ۹۴
۸۴     تهران     جاده قدیم قم - وهن آباد     روان     ۲۷     ۱۰۰
۸۵     تهران     آدران - شهریار     روان     ۲۱۱     ۷۱
۸۶     تهران     شهریار - آدران     نیمه سنگین     ۱۸۲     ۶۷
۸۷     تهران     ملارد - صفادشت     روان     ۱۱۶     ۷۸
۸۸     تهران     صفادشت - ملارد     روان     ۱۲۱     ۷۷
۸۹     تهران     رباط کریم - شهریار     روان     ۱۱۲     ۷۹
۹۰     تهران     شهریار - رباط کریم     روان     ۱۱۵     ۷۷

منبع : تین نیوز

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده