شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
وضعیت راه‌های کشور/ 24 بهمن PDF چاپ نامه الکترونیک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف     نام استان     نام محور     وضعیت ترافیک     میانگین تردد در ساعت     میانگین سرعت
۱     تهران     آزادراه قم - گرمسار     روان     ۶     ۸۷
۲     تهران     تهران - قم (آزادراه)     روان     ۲۴۷     ۹۴
۳     تهران     تهران - ساوه (ابتدای آزادراه)     روان     ۲۲۹     ۶۷
۴     تهران     تهران - جاجرود     روان     ۱۵۵     ۷۰
۵     تهران     تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)     روان     ۶۷     ۷۷
۶     تهران     تهران - ‍پردیس (انتهای آزادراه)     روان     ۶۹     ۸۲
۷     تهران     تهران - پاکدشت     نیمه سنگین     ۶۸۴     ۸۴
۸     تهران     عوارضی تهران - قم     روان     ۴۷۰     ۸۰
۹     تهران     چرمشهر - حسن‌آباد     روان     ۴۶     ۹۳
۱۰     تهران     امام زاده داوود - تهران     روان     ۲۹     ۶۰
۱۱     تهران     تهران - لواسان (طلاییه)     روان     ۱۵۱     ۷۷
۱۲     تهران     تهران - لواسان (سوهانک)     روان     ۵۸     ۶۰
۱۳     تهران     آزادراه تهران - ساوه(پرند)     روان     ۲۴۵     ۶۹
۱۴     تهران     آزادراه گرمسار - قم     روان     ۶     ۷۴
۱۵     تهران     قم - تهران (آزادراه)     روان     ۲۱۸     ۹۵
۱۶     تهران     ساوه - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۳۶۶     ۹۱
۱۷     تهران     جاجرود - تهران     روان     ۲۶۲     ۷۵
۱۸     تهران     پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۱۰۰     ۷۷
۱۹     تهران     پردیس - تهران (انتهای آزادراه)     روان     ۱۰۲     ۶۸
۲۰     تهران     پاکدشت - تهران     روان     ۶۷۵     ۷۳
۲۱     تهران     قم - تهران عوارضی     نامشخص            
۲۲     تهران     حسن آباد - چرمشهر     روان     ۲۵     ۸۰
۲۳     تهران     تهران - امام زاده داوود     روان     ۳۹     ۵۰
۲۴     تهران     لواسان - تهران (طلاییه)     روان     ۱۵۴     ۸۰
۲۵     تهران     لواسان - تهران (سوهانک)     روان     ۵۹     ۶۹
۲۶     تهران     آزادراه ساوه - تهران(پرند)     روان     ۲۱۳     ۹۰
۲۷     تهران     اسلامشهر - واوان     روان     ۱۸۲     ۷۹
۲۸     تهران     واوان - اسلامشهر     روان     ۲۶۲     ۷۷
۲۹     تهران     آبسرد - ایوانکی     روان     ۱۳     ۵۷
۳۰     تهران     رودهن - دماوند     روان     ۹۵     ۷۲
۳۱     تهران     دماوند - فیروزکوه     روان     ۲۶     ۹۰
۳۲     تهران     آبعلی - سه راهی مشاء     روان     ۴۰     ۵۸
۳۳     تهران     سه راهی مشاء - امامزاده هاشم     نامشخص            
۳۴     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند)     روان     ۱۸۶     ۹۴
۳۵     تهران     فیروزکوه - سمنان     روان     ۱۳     ۸۲
۳۶     تهران     آبسرد - گیلاوند     روان     ۵۱     ۹۶
۳۷     تهران     آبسرد - سربندان     روان     ۳۸     ۸۶
۳۸     تهران     سربندان - امین آباد     روان     ۲۹     ۷۵
۳۹     تهران     دماوند - گیلاوند     روان     ۲۴۰     ۷۹
۴۰     تهران     ایوانکی - آبسرد     روان     ۱۱     ۵۶
۴۱     تهران     دماوند - رودهن     روان     ۱۰۱     ۸۳
۴۲     تهران     فیروزکوه - دماوند     روان     ۳۲     ۸۷
۴۳     تهران     سه راهی مشاء - آبعلی     روان     ۳۸     ۵۵
۴۴     تهران     امامزاده هاشم - سه راهی مشاء     روان     ۱     ۵۳
۴۵     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس)     روان     ۱۸۹     ۸۹
۴۶     تهران     سمنان - فیروزکوه     روان     ۱۱     ۸۲
۴۷     تهران     گیلاوند - آبسرد     روان     ۵۶     ۸۹
۴۸     تهران     سربندان - آبسرد     روان     ۴۴     ۸۳
۴۹     تهران     امین آباد - سربندان     روان     ۲۷     ۷۸
۵۰     تهران     گیلاوند - دماوند     روان     ۲۰۸     ۸۴
۵۱     تهران     فیروزکوه - گدوک     روان     ۲۲     ۸۲
۵۲     تهران     سه راهی ارجمند - فیروزکوه     روان     ۱۰۸     ۸۸
۵۳     تهران     گدوک - فیروزکوه     روان     ۲۲     ۷۴
۵۴     تهران     فیروزکوه - سه راهی ارجمند     روان     ۱۰۲     ۹۶
۵۵     تهران     تهران - فشم     روان     ۳۷     ۶۱
۵۶     تهران     فشم - میگون     نامشخص            
۵۷     تهران     شمشک - میگون     نامشخص            
۵۸     تهران     شمشک - دیزین     روان     ۰     ۰
۵۹     تهران     فشم - تهران     روان     ۴۸     ۶۴
۶۰     تهران     میگون - فشم     نامشخص            
۶۱     تهران     میگون - شمشک     نامشخص            
۶۲     تهران     دیزین - شمشک     روان     ۰     ۰
۶۳     تهران     تهران - شهریار (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۹۳     ۸۹
۶۴     تهران     تهران - شهریار (دپو)     روان     ۶۶۷     ۸۰
۶۵     تهران     شهریار - تهران (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۷۰     ۷۴
۶۶     تهران     شهریار (دپو) - تهران     روان     ۵۰۲     ۸۲
۶۷     تهران     تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم)     روان     ۸۸     ۶۰
۶۸     تهران     رباط کریم - ساوه     نامشخص            
۶۹     تهران     حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم)     روان     ۱۰۳     ۶۵
۷۰     تهران     ساوه - رباط کریم     نامشخص            
۷۱     تهران     همت - وردآورد     روان     ۳۷۲     ۸۷
۷۲     تهران     وردآورد - همت     روان     ۱۷۷     ۹۲
۷۳     تهران     کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد)     روان     ۱۲۳     ۸۰
۷۴     تهران     ری - قرچک     روان     ۵۴۳     ۹۳
۷۵     تهران     کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین)     روان     ۱۲۳     ۸۸
۷۶     تهران     قرچک - ری     روان     ۴۶۴     ۸۹
۷۷     تهران     پاکدشت - شریف آباد     روان     ۳۱۸     ۸۶
۷۸     تهران     شریف آباد - پاکدشت     روان     ۳۵۳     ۹۲
۷۹     تهران     آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم)     روان     ۱۲۳۸     ۱۰۴
۸۰     تهران     آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)     نیمه سنگین     ۱۵۹۴     ۸۹
۸۱     تهران     رودهن - آبعلی     روان     ۴۲     ۸۱
۸۲     تهران     آبعلی - رودهن     روان     ۳۰     ۵۶
۸۳     تهران     وهن آباد - جاده قدیم قم     نامشخص            
۸۴     تهران     جاده قدیم قم - وهن آباد     نامشخص            
۸۵     تهران     آدران - شهریار     روان     ۳۶۹     ۶۹
۸۶     تهران     شهریار - آدران     روان     ۳۲۴     ۶۹
۸۷     تهران     ملارد - صفادشت     روان     ۱۷۷     ۷۸
۸۸     تهران     صفادشت - ملارد     روان     ۱۲۶     ۸۲
۸۹     تهران     رباط کریم - شهریار     روان     ۱۶۳     ۸۴
۹۰     تهران     شهریار - رباط کریم     روان     ۱۱۴     ۸۰

 

منبع : تین نیوز

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده