شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱ PDF چاپ نامه الکترونیک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف     نام استان     نام محور     وضعیت ترافیک     میانگین تردد در ساعت     میانگین سرعت
۱     تهران     آزادراه قم - گرمسار     روان     ۷     ۹۰
۲     تهران     تهران - قم (آزادراه)     روان     ۲۴۱     ۸۸
۳     تهران     تهران - ساوه (ابتدای آزادراه)     روان     ۲۲۲     ۶۸
۴     تهران     تهران - جاجرود     نامشخص            
۵     تهران     تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)     روان     ۱۰۵     ۸۰
۶     تهران     تهران - ‍پردیس (انتهای آزادراه)     روان     ۹۸     ۷۹
۷     تهران     تهران - پاکدشت     روان     ۴۲۱     ۸۴
۸     تهران     عوارضی تهران - قم     روان     ۴۹۵     ۷۶
۹     تهران     چرمشهر - حسن‌آباد     روان     ۲۷     ۸۶
۱۰     تهران     امام زاده داوود - تهران     روان     ۲۳     ۵۹
۱۱     تهران     تهران - لواسان (طلاییه)     روان     ۱۴۲     ۷۰
۱۲     تهران     تهران - لواسان (سوهانک)     روان     ۶۷     ۵۹
۱۳     تهران     آزادراه تهران - ساوه(پرند)     روان     ۲۲۶     ۷۴
۱۴     تهران     آزادراه گرمسار - قم     روان     ۱۰     ۹۸
۱۵     تهران     قم - تهران (آزادراه)     روان     ۲۱۷     ۹۲
۱۶     تهران     ساوه - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۳۳۷     ۸۹
۱۷     تهران     جاجرود - تهران     نامشخص            
۱۸     تهران     پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۷۹     ۷۶
۱۹     تهران     پردیس - تهران (انتهای آزادراه)     روان     ۶۸     ۶۷
۲۰     تهران     پاکدشت - تهران     روان     ۶۱۷     ۷۱
۲۱     تهران     قم - تهران عوارضی     روان     ۴۱۴     ۸۱
۲۲     تهران     حسن آباد - چرمشهر     روان     ۳۳     ۸۳
۲۳     تهران     تهران - امام زاده داوود     روان     ۴۰     ۵۴
۲۴     تهران     لواسان - تهران (طلاییه)     روان     ۱۵۴     ۷۸
۲۵     تهران     لواسان - تهران (سوهانک)     روان     ۴۵     ۶۶
۲۶     تهران     آزادراه ساوه - تهران(پرند)     روان     ۱۹۶     ۸۹
۲۷     تهران     اسلامشهر - واوان     روان     ۱۲۰     ۷۴
۲۸     تهران     واوان - اسلامشهر     روان     ۹۶     ۷۳
۲۹     تهران     آبسرد - ایوانکی     روان     ۹     ۶۳
۳۰     تهران     رودهن - دماوند     روان     ۱۴۰     ۶۹
۳۱     تهران     دماوند - فیروزکوه     روان     ۴۳     ۷۸
۳۲     تهران     آبعلی - سه راهی مشاء     روان     ۴۲     ۶۳
۳۳     تهران     سه راهی مشاء - امامزاده هاشم     روان     ۹۲     ۶۶
۳۴     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند)     روان     ۲۵۴     ۹۴
۳۵     تهران     فیروزکوه - سمنان     روان     ۹     ۸۵
۳۶     تهران     آبسرد - گیلاوند     روان     ۶۲     ۹۶
۳۷     تهران     آبسرد - سربندان     روان     ۶۶     ۸۴
۳۸     تهران     سربندان - امین آباد     روان     ۱۵     ۸۶
۳۹     تهران     دماوند - گیلاوند     نامشخص            
۴۰     تهران     ایوانکی - آبسرد     روان     ۹     ۶۴
۴۱     تهران     دماوند - رودهن     روان     ۱۲۳     ۸۱
۴۲     تهران     فیروزکوه - دماوند     روان     ۲۶     ۹۳
۴۳     تهران     سه راهی مشاء - آبعلی     روان     ۳۶     ۶۶
۴۴     تهران     امامزاده هاشم - سه راهی مشاء     روان     ۸     ۶۱
۴۵     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس)     روان     ۱۸۹     ۸۷
۴۶     تهران     سمنان - فیروزکوه     روان     ۱۲     ۷۸
۴۷     تهران     گیلاوند - آبسرد     روان     ۷۵     ۸۵
۴۸     تهران     سربندان - آبسرد     روان     ۳۸     ۸۱
۴۹     تهران     امین آباد - سربندان     روان     ۲۰     ۷۵
۵۰     تهران     گیلاوند - دماوند     نامشخص            
۵۱     تهران     فیروزکوه - گدوک     روان     ۳۴     ۸۴
۵۲     تهران     سه راهی ارجمند - فیروزکوه     روان     ۱۱۹     ۸۹
۵۳     تهران     گدوک - فیروزکوه     روان     ۲۹     ۷۵
۵۴     تهران     فیروزکوه - سه راهی ارجمند     روان     ۹۲     ۹۹
۵۵     تهران     تهران - فشم     روان     ۳۷     ۶۴
۵۶     تهران     فشم - میگون     روان     ۳۸     ۵۴
۵۷     تهران     شمشک - میگون     نامشخص            
۵۸     تهران     شمشک - دیزین     نامشخص            
۵۹     تهران     فشم - تهران     نیمه سنگین     ۶۴     ۵۰
۶۰     تهران     میگون - فشم     روان     ۰     ۰
۶۱     تهران     میگون - شمشک     نامشخص            
۶۲     تهران     دیزین - شمشک     نامشخص            
۶۳     تهران     تهران - شهریار (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۱۳     ۸۴
۶۴     تهران     تهران - شهریار (دپو)     روان     ۵۴۱     ۷۸
۶۵     تهران     شهریار - تهران (چیتگر - باغستان)     روان     ۳۴۸     ۷۱
۶۶     تهران     شهریار (دپو) - تهران     روان     ۵۲۷     ۷۹
۶۷     تهران     تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم)     روان     ۴۶     ۷۰
۶۸     تهران     رباط کریم - ساوه     روان     ۶۷     ۷۴
۶۹     تهران     حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم)     روان     ۱۰۸     ۶۸
۷۰     تهران     ساوه - رباط کریم     روان     ۷۵     ۸۹
۷۱     تهران     همت - وردآورد     روان     ۲۶۵     ۸۸
۷۲     تهران     وردآورد - همت     روان     ۱۲۰     ۸۸
۷۳     تهران     کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد)     روان     ۱۱۶     ۷۶
۷۴     تهران     ری - قرچک     روان     ۴۴۲     ۸۸
۷۵     تهران     کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین)     روان     ۱۹۲     ۸۲
۷۶     تهران     قرچک - ری     روان     ۴۱۵     ۸۸
۷۷     تهران     پاکدشت - شریف آباد     روان     ۳۴۲     ۸۷
۷۸     تهران     شریف آباد - پاکدشت     روان     ۲۶۹     ۹۱
۷۹     تهران     آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم)     روان     ۱۰۷۷     ۱۰۴
۸۰     تهران     آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)     نیمه سنگین     ۱۶۸۱     ۹۶
۸۱     تهران     رودهن - آبعلی     روان     ۶۱     ۷۳
۸۲     تهران     آبعلی - رودهن     روان     ۲۹     ۶۲
۸۳     تهران     وهن آباد - جاده قدیم قم     روان     ۳۶     ۸۲
۸۴     تهران     جاده قدیم قم - وهن آباد     روان     ۳۸     ۸۶
۸۵     تهران     آدران - شهریار     روان     ۱۹۱     ۶۹
۸۶     تهران     شهریار - آدران     روان     ۱۵۲     ۶۹
۸۷     تهران     ملارد - صفادشت     روان     ۱۲۴     ۷۹
۸۸     تهران     صفادشت - ملارد     روان     ۱۵۲     ۷۴
۸۹     تهران     رباط کریم - شهریار     روان     ۱۲۹     ۸۲
۹۰     تهران     شهریار - رباط کریم     روان     ۱۲۹     ۷

 

مرجع : تین نیوز

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده