شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱ PDF چاپ نامه الکترونیک

 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.


به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:


ردیف     نام استان     نام محور     وضعیت ترافیک     میانگین تردد در ساعت     میانگین سرعت
۱     تهران     آزادراه قم - گرمسار     روان     ۱۰     ۹۲
۲     تهران     تهران - قم (آزادراه)     روان     ۲۸۳     ۹۱
۳     تهران     تهران - ساوه (ابتدای آزادراه)     روان     ۲۲۷     ۷۴
۴     تهران     تهران - جاجرود     نامشخص            
۵     تهران     تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)     روان     ۸۳     ۸۰
۶     تهران     تهران - ‍پردیس (انتهای آزادراه)     نامشخص            
۷     تهران     تهران - پاکدشت     نیمه سنگین     ۸۲۶     ۸۴
۸     تهران     عوارضی تهران - قم     روان     ۶۷۱     ۷۹
۹     تهران     چرمشهر - حسن‌آباد     روان     ۲۳     ۸۱
۱۰     تهران     امام زاده داوود - تهران     روان     ۲۷     ۶۲
۱۱     تهران     تهران - لواسان (طلاییه)     روان     ۲۱۴     ۷۲
۱۲     تهران     تهران - لواسان (سوهانک)     روان     ۵۵     ۶۵
۱۳     تهران     آزادراه تهران - ساوه(پرند)     روان     ۱۹۳     ۷۸
۱۴     تهران     آزادراه گرمسار - قم     روان     ۸     ۸۹
۱۵     تهران     قم - تهران (آزادراه)     روان     ۲۵۱     ۹۲
۱۶     تهران     ساوه - تهران (ابتدای آزادراه)     نیمه سنگین     ۵۰۳     ۸۲
۱۷     تهران     جاجرود - تهران     نامشخص            
۱۸     تهران     پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)     روان     ۱۱۷     ۷۴
۱۹     تهران     پردیس - تهران (انتهای آزادراه)     نامشخص            
۲۰     تهران     پاکدشت - تهران     روان     ۶۸۷     ۷۹
۲۱     تهران     قم - تهران عوارضی     روان     ۹۲     ۷۲
۲۲     تهران     حسن آباد - چرمشهر     روان     ۶۰     ۹۰
۲۳     تهران     تهران - امام زاده داوود     روان     ۲۷     ۵۵
۲۴     تهران     لواسان - تهران (طلاییه)     روان     ۱۰۱     ۸۴
۲۵     تهران     لواسان - تهران (سوهانک)     روان     ۹۴     ۶۷
۲۶     تهران     آزادراه ساوه - تهران(پرند)     روان     ۱۶۲     ۸۵
۲۷     تهران     اسلامشهر - واوان     نیمه سنگین     ۲۷۳     ۷۴
۲۸     تهران     واوان - اسلامشهر     روان     ۵۰     ۷۰
۲۹     تهران     آبسرد - ایوانکی     روان     ۷     ۶۹
۳۰     تهران     رودهن - دماوند     نامشخص            
۳۱     تهران     دماوند - فیروزکوه     روان     ۰     ۰
۳۲     تهران     آبعلی - سه راهی مشاء     نامشخص            
۳۳     تهران     سه راهی مشاء - امامزاده هاشم     روان     ۰     ۰
۳۴     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند)     روان     ۱۶۰     ۹۱
۳۵     تهران     فیروزکوه - سمنان     روان     ۱۳     ۷۴
۳۶     تهران     آبسرد - گیلاوند     روان     ۳۰     ۸۷
۳۷     تهران     آبسرد - سربندان     نامشخص            
۳۸     تهران     سربندان - امین آباد     نامشخص            
۳۹     تهران     دماوند - گیلاوند     نامشخص            
۴۰     تهران     ایوانکی - آبسرد     روان     ۵     ۶۳
۴۱     تهران     دماوند - رودهن     نامشخص            
۴۲     تهران     فیروزکوه - دماوند     روان     ۰     ۰
۴۳     تهران     سه راهی مشاء - آبعلی     نامشخص            
۴۴     تهران     امامزاده هاشم - سه راهی مشاء     روان     ۴     ۵۶
۴۵     تهران     کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس)     روان     ۳۰۳     ۸۲
۴۶     تهران     سمنان - فیروزکوه     روان     ۸     ۸۸
۴۷     تهران     گیلاوند - آبسرد     روان     ۵۱     ۸۹
۴۸     تهران     سربندان - آبسرد     نامشخص            
۴۹     تهران     امین آباد - سربندان     نامشخص            
۵۰     تهران     گیلاوند - دماوند     نامشخص            
۵۱     تهران     فیروزکوه - گدوک     روان     ۳۳     ۷۴
۵۲     تهران     سه راهی ارجمند - فیروزکوه     روان     ۶۵     ۹۳
۵۳     تهران     گدوک - فیروزکوه     روان     ۳۰     ۷۳
۵۴     تهران     فیروزکوه - سه راهی ارجمند     روان     ۶۷     ۱۱۰
۵۵     تهران     تهران - فشم     نامشخص            
۵۶     تهران     فشم - میگون     روان     ۶۵     ۵۹
۵۷     تهران     شمشک - میگون     نامشخص            
۵۸     تهران     شمشک - دیزین     نامشخص            
۵۹     تهران     فشم - تهران     نامشخص            
۶۰     تهران     میگون - فشم     روان     ۰     ۰
۶۱     تهران     میگون - شمشک     نامشخص            
۶۲     تهران     دیزین - شمشک     نامشخص            
۶۳     تهران     تهران - شهریار (چیتگر - باغستان)     روان     ۴۴۱     ۸۶
۶۴     تهران     تهران - شهریار (دپو)     روان     ۶۰۸     ۸۰
۶۵     تهران     شهریار - تهران (چیتگر - باغستان)     نیمه سنگین     ۴۹۹     ۶۲
۶۶     تهران     شهریار (دپو) - تهران     نیمه سنگین     ۷۷۷     ۷۸
۶۷     تهران     تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم)     روان     ۹۹     ۷۰
۶۸     تهران     رباط کریم - ساوه     نامشخص            
۶۹     تهران     حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم)     روان     ۸۹     ۶۹
۷۰     تهران     ساوه - رباط کریم     نامشخص            
۷۱     تهران     همت - وردآورد     روان     ۲۹۴     ۸۹
۷۲     تهران     وردآورد - همت     روان     ۲۱۲     ۹۰
۷۳     تهران     کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد)     روان     ۱۵۱     ۸۳
۷۴     تهران     ری - قرچک     روان     ۴۰۴     ۹۲
۷۵     تهران     آزادراه تهران - کرج وردآورد     نامشخص            
۷۶     تهران     کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین)     روان     ۸۸     ۹۲
۷۷     تهران     قرچک - ری     روان     ۷۲۲     ۹۱
۷۸     تهران     پاکدشت - شریف آباد     روان     ۵۰۶     ۸۷
۷۹     تهران     شریف آباد - پاکدشت     روان     ۱۹۰     ۹۳
۸۰     تهران     آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم)     نیمه سنگین     ۱۵۲۶     ۹۸
۸۱     تهران     آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)     نیمه سنگین     ۱۷۷۴     ۹۰
۸۲     تهران     آزادراه کرج - آزادگان (عوارضی)     نامشخص            
۸۳     تهران     رودهن - آبعلی     نامشخص            
۸۴     تهران     آبعلی - رودهن     نامشخص            
۸۵     تهران     وهن آباد - جاده قدیم قم     روان     ۳۶     ۱۰۹
۸۶     تهران     جاده قدیم قم - وهن آباد     روان     ۱۳     ۸۹
۸۷     تهران     آدران - شهریار     روان     ۱۴۵     ۷۹
۸۸     تهران     شهریار - آدران     روان     ۱۸۲     ۸۳
۸۹     تهران     ملارد - صفادشت     روان     ۱۴۲     ۷۹
۹۰     تهران     صفادشت - ملارد     روان     ۱۸۳     ۸۳
۹۱     تهران     رباط کریم - شهریار     روان     ۱۳۸     ۷۹

۹۲     تهران     شهریار - رباط کریم     روان     ۱۸۰    ۸۳

 

تین نیوز

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده