شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
ضرورت ایجاد سازمان نظام حمل‌و‌نقل کشور PDF چاپ نامه الکترونیک

وبلاگ محمد حجارزاده*-پیشرفت هر كشوری مرهون تلاش‌های بیشمار متخصصان آن است. متخصصان هر جامعه با تكیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه‌هایی می‌كنند كه زیرساخت‌های آن جامعه را تشكیل می‌دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، صنعت و ... را فرآهم می‌آورند. در این بین رشته حمل و نقل به دلیل فعالیت اشتقاقی خود و مکمل سایر حوزه‌ها نقش بسیار اساسی را بازی می‌کند و با وجود این، دركشور فعالیت حمل و نقل هنوز از بعد مهندسی و حقوقی موردتوجه جدی قرار نگرفته و در طول سال‌های متمادی، ارگانها و سازمان‌هایی كه متولی دفاع از حقوق فعالان حمل و نقل، ارتقای كیفیت كاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بودهاند، نتوانسته‌اند خدمات مطلوب را ارائه کنند.


این سازمانها و نهادها كه به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای حمل و نقلی به وجود آمده بودند، گاه خود به عنوان معضلی برای جامعه حمل و نقل كشور به حساب می‌آیند. چرا كه نه تنها نتوانستهاند كه به اهداف اساسنامه‌ای خود دست یابند بلكه عملكرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز كشور زده است.

نظام حمل و نقل در كشور ایران، ساختار پیچیدهای دارد كه نمی‌توان آن را با هیچ یك از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا كه نظام حمل و نقل نه ساختار كاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار كاملا دولتی و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تاکنون نتواند به عنوان یك نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف کرده و به جایگاه عملكردی خود در سطح عالی دست یابد.

یكی از مهمترین ارگان‌هایی كه می‌تواند مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقای علمی، و نظارت بر فعالیت فعالان حمل و نقل را دارد، سازمان نظام حمل و نقل است که وجود آن بیش از پیش ضروری احساس می‌شود.

سازمان نظام حمل و نقل كشور
سازمانی غیردولتی است که به منظور تعیین ضابطه و معیارهای نحوه فعالیت افراد جهت فعالیت در بخش حمل و نقل و لازم برای ایجاد و اداره تاسیسات زیربنایی حمل و نقل درون شهری و برون شهری و شركتها و موسسات حمل و نقل (درون‌شهری و برون‌شهری)و خدمات جنبی(باستثنای حمل و نقل هوایی) تشكیل می‌شود.

مستند قانونی
سازمان نظام حمل و نقل كشور باستناد قانون  تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب  4/4/1353و آیین نامه تركیب شورای عالی هماهنگی ترابری كشورو وظایف و اختیارات شورا مصوب 8/10/1353به صورت رسمی تاسیس شد.

"ماده11- وزارت راه و ترابری برای اجرای قسمتی از وظائف خود و سازمانهای وابسته می‌تواند با موافقت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وبا رعایت شرایطی که شورای عالی مذکور تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد و یا با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت کند. "الف- ماده 9 قانون  تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری
به وزیر راه و ترابری اختیار داده می‌شود که تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابع یا وابسته آن وزارت را در صورتی‌که لازم تشخیص دهد ادغام یا منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین باتأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تنظیم کرده و به موقع اجراء بگذارد.


ب- واگذاری بند و ماده 2 آیین نامه تركیب شورای عالی ترابری كشور باستناد تبصره 1بند ج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بند و ماده 2 آیین نامه تركیب شورای عالی ترابری كشور
"تعیین ضابطه و معیارهای لازم با همكاری دستگاههای مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات"
بند ج اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره1 ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.
وظایف  پیشنهادی سازمان نظام حمل و نقل به شرح زیر است:

1 - تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای احداث و نگهداری تاسیسات زیربنایی حمل و نقل ( راه‌ها، راه‌آهن، مترو، بنادر و پایانه‌ها و پارک‌سوارها ).
2 - طبقه‌بندی کلیه تأسیسات زیر بنایی حمل و نقل و تعیین مشخصات فنی و هندسی آنها
3 - تعیین مشخصات مجاز وسائل حمل و نقل در بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی حمل و نقل
4 - تعیین ضابطه‌ها و معیارهای فنی اقتصادی و ایمنی حمل و نقل در راه‌های زمینی، زیر زمینی و بنادر.
5 - تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم برای ایجاد اداره و توسعه مؤسسات حمل و نقل) داخلی و بین‌المللی
6 - تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای حریم‌های تأسیسات زیربنایی حمل‌و‌نقل
7 - تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظائف بالا

اهداف سازمان نظام حمل و نقل
بهبود نظام مدیریت، برنامه‌ریزی اجرا و نظارت در حمل و نقل
ارتقاء سطح كیفی نیروی انسانی موجود و آماده‌سازی نیروهای متخصص درحمل و نقل
ارتقاء سطح ایمنی در شاخه‌های مختلف حمل و نقل
ارتقاء سطح  نگهداری زیربناهای بخش بر اساس ظرفیت
بكارگیری فناوری مطلوب در شبكه‌های موجود با هدف افزایش بهره‌وری و ظرفیت
كاهش هزینه‌ها، اقتصادی نمودن فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه كیفی منابع انسانی و ارتقاء كیفیت خدمات در بخش حمل‌و‌نقل
استاندارد سازی استفاده از تجهیزات و ناوگان با فن‌آوری جدید در حمل و نقل 
كاهش زمان اجرای پروژه‌های زیربنایی، نگهداری و بهره‌برداری
بهبود و گسترش فنآوری‌های اطلاعات، اصلاح روشها و مكانیزه كردن سیستم‌ها و ایجاد زمینه تبادل الكترونیكی اطلاعات
گسترش مطالعات و تحقیقات علمی و كاربردی در حمل و نقل


شرح وظایف سازمان
شرح وظایف پیشنهادی سازمان به شرح زیر است:
برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ حمل و نقل عمومی.
برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی و مدیریت حمل و نقل و مشاغل مربوط به آن.
ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های حمل و نقل از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی و فنی، آموزش و انتشارات همکاری با مراجع ذیربط در امر کنترل ایمنی حمل و نقل از قبیل اجرای دقیق و صحیح آیین‌نامه‌ها و ضوابط توسط اعضای سازمان حسب در خواست  نظارت بر حسن انجام خدمات حمل و نقل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های حمل و نقل.

تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های حمل و نقل و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش حمل و نقل در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
کمک به ارتقای کیفیت طرحهای حمل و نقلی و شهرسازی در محدوده استانها و ارایه گزارش بر حسب در خواست شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح‌ها همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل فعالیت‌های حمل و نقل  با استفاده از خدمات اعضای سازمان.
ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.


هر سازمان استانی دارای هیت مدیره متشکل از مدیران کل شورای حمل و نقل استانها، معاون حمل و نقل شهرداری مرکز استان یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو نفر خبره که به معرفی هیات مدیره با حکم شورای مرکزی سازمان نظام حمل و نقل کشور برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند، خواهد بود.

كارگروه های كاری
در ساختار سازمان نظام حمل و نقل چهار كارگروه در نظر گرفته شده كه شامل:
كارگروه جاده ای
كارگروه ریلی
كارگروه دریایی
كارگروه حمل و نقل درون شهری  است.     


هر كارگروه دارای رییس و 6 نفر عضو اصلی و دو نفر جایگزین احتمالی هستند. دبیر كارگروه نیز توسط هیت رییسه تععین می‌شود.

*با همکاری شهرام آدم نژاد

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده